ครม.ไฟเขียวแล้ว

ครม. ไฟเขียวแล้ว ตั้งแต่ท้ายปีที่แล้ว คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงระบุความเร็วรถ ขยับความเร็วสูงสุด ไม่เกิน 120 กม./ชั่วโมง พร้อมระบุความเร็วรถ และก็รถมอเตอร์ไซค์ ถ้าจำเป็นต้องวิ่งถนนหลวงช่องขวาสุด ห้ามต่ำกว่า 100 กม./ชั่วโมง รายละเอียดตามนี้

1.กำหนดความเร็วขั้นสูง

สำหรับเพื่อการขับขี่รถในทางหลวงแผ่นดินถนนหลวงต่างจังหวัดที่มีทางเดินรถที่แบ่งช่องเดินรถในแนวทางเดียวกันไว้ตั้งแต่ 2 ช่องเดินรถ มีเกาะกลางถนนเฉพาะแบบกำแพงกั้น (Barrier Median) และไม่มีจุดกลับรถเสมอระดับถนน ให้ขับขี่รถแต่ละชนิดในทางเดินรถโดยใช้ความเร็วไม่เกิน ดังต่อไปนี้

  1. รถบรรทุกที่มีน้ำหนักเกิน 2,200 กก. รถบรรทุกผู้โดยสารที่บรรทุกผู้โดยสาร เกิน 15 คน ให้ขับโดยใช้ความเร็วไม่เกิน 90 กม.ต่อชั่วโมง
  2. รถในขณะลากจูงรถอื่น รถยนต์สี่ล้อเล็ก หรือรถยนต์สามล้อ ให้ขับโดยใช้ความเร็วไม่ เกิน 65 กม./ชั่วโมง
  3. รถมอเตอร์ไซค์ ให้ขับโดยใช้ความเร็วไม่เกิน 80 กม./ชั่วโมง หรือ รถมอเตอร์ไซค์ที่มีกำลังเครื่องยนต์ตั้งแต่ 35 กิโลวัตต์ขึ้นไป หรือมีขนาดความจุของกระบอกสูบรวมกันตั้งแต่ 400 ลูกบาศก์เซนติเมตรขึ้นไปหรือ 400 cc. ขึ้นไปให้ขับโดยใช้ความเร็วไม่เกิน 100 กม./ชั่วโมง
  4. รถโรงเรียน หรือรถยนต์รับส่งเด็กนักเรียน ให้ขับโดยใช้ความเร็วไม่เกิน 80 กม./ชั่วโมง
  5. รถบรรทุกผู้โดยสาร เกิน 7 คน แต่ไม่เกิน 15 คน ให้ขับโดยใช้ความเร็วไม่เกิน 100 กม./ชั่วโมง 
  6. รถยนต์อื่น ให้ขับโดยใช้ความเร็วไม่เกิน 120 กม./ชั่วโมง
ครม.ไฟเขียวแล้ว

2. กำหนดความเร็วขั้นต่ำ

สำหรับเพื่อการขับขี่รถในช่องเดินรถช่องทางขวาสุดบนถนนหลวงซึ่งแบ่งช่องเดินรถในทิศทางเดียวกันไว้ตั้งแต่ 2 ช่องทางขึ้นไป โดยให้รถยนต์อื่นนอกจากรถยนต์ตามข้อ 1.1, ข้อ 1.2, ข้อ 1.4 และข้อ 1.5 ขับในช่องทางเดินรถช่องขวาสุด โดยใช้ความเร็วไม่ต่ำกว่า 100 กม./ชั่วโมง

3. ระบุในเขตทางที่มีป้าย หรือเครื่องหมายจราจร

แสดงว่าเป็นเขตอันตราย หรือเขตให้ขับขี่รถ ช้าๆให้ลดความเร็วลงและเพิ่มความระมัดระวังขึ้นตามความเหมาะสม

4. กำหนดในเรื่องที่มีเครื่องหมายจราจร

ระบุอัตราความเร็วขั้นสูงต่ำกว่าที่ระบุในข้อ 1. ในทางเดินรถใด ไม่ว่าตลอดทางเดินรถหรือระบุในช่วงใดช่วงหนึ่งของทางเดินรถ ให้ผู้ขับขี่รถทุกชนิดขับไม่เกิน อัตราความเร็วขั้นสูงที่กำหนดไว้ในเครื่องหมายจราจรนั้น ตลอดช่วงหนึ่งของทางเดินรถ ให้ผู้ขับขี่รถทุกประเภทขับไม่เกิน อัตราความเร็วขั้นสูงที่กำหนดไว้ในเครื่องหมายจราจรนั้น ตลอดทางเดินรถ

ติดตามข่าวสารบิ๊กไบค์ได้ที่ : superbiketrends.com

ข่าวอัพเดทใหม่

superbiketrends